Transaktionsrådgivning för kommersiella fastigheter

Malmö: 040-15 19 17
Stockholm: 08-15 92 44

 

Croisette erbjuder professionell rådgivning inom avseende samtliga kommersiella fastighetstyper. Vår rådgivning riktar sig till privata, noterade och institutionella fastighetsinvesterare och omfattar primärt försäljningar av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer.

När vi företräder en säljare tar vi fullt ansvar för att strukturera, genomföra och driva försäljningsprocessen från inledande analys, framtagande av försäljningsmaterial och marknadsföring till budutvärdering, due diligence och slutligen förhandling samt avslut. Vi bistår även uppdragsgivaren vid upphandling och koordinering av externa konsulter, så som jurister eller skatteexperter.

Vi fokuserar på den regionala marknaden samtidigt som vi har ett aktuellt och rikstäckande nätverk av fastighetsinvesterare. Att kombinera detaljkunskap och erfarenhet från den lokala marknaden med ett nationellt kontaktnät blir allt viktigare, framförallt i takt med att primärt Stockholmsbaserade parter, i allt större utsträckning, söker sig till den Skånska fastighetsmarknaden.

Vårt sätt att arbeta präglas av ett personligt och nära samarbete med uppdragsgivaren, där vi ger strategisk rådgivning genom hela transaktionsprocessen. En viktig del i rådgivningen handlar om hur affären ska struktureras för att skapa maximal konkurrens, vilket är en förutsättning för att uppdragsgivaren ska få ett så bra utfall som möjligt.

Försäljningsprocessen

  • Inledande analys
  • Framtagande av försäljningsmaterial
  • Marknadsföring
  • Budutvärdering
  • Due diligence
  • Förhandling
  • Avslut
 
Fredrik Dackheden
Fredrik Dackheden
Head of Transactions
+46 (0) 723 84 84 04
Peter Eriksson
Peter Eriksson
Director, Transactions
+46 (0) 723 88 84 04
Olle Håkansson
Olle Håkansson
Partner, Transactions
+46 (0) 703 51 01 07
Sissel Andersson
Sissel Andersson
Associate, Transactions
+46 (0) 728 85 30 90
Jakob Eriksson
Jakob Eriksson
Associate, Transactions
+46 (0) 728 85 30 81
David Almqvist
David Almqvist
Head of Transactions Stockholm
+46 (0) 728 85 30 80
Erik Brandt
Erik Brandt
Intern, Transactions
+46 (0) 40 15 19 17
Henrik Wiksell
Henrik Wiksell
Junior Associate, Transactions
+46 (0) 728 85 30 89
Per Svensson
Per Svensson
VD
+46 (0) 766 27 27 72
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enter your keyword: