Säljrådgivning

Vi hjälper fastighetsägare att genomföra direkta och indirekta försäljningar av fastigheter och portföljer. Vi bistår våra kunder med aktiv rådgivning genom hela försäljningsprocessen då varje fastighetsaffär har sina unika förutsättningar. Via våra olika kontor och globala nätverk kan vi hjälpa våra kunder oavsett var fastigheten är belägen.

Varför anlita Croisette?

När vi företräder en säljare tar vi fullt ansvar för att strukturera, genomföra och driva försäljningsprocessen från inledande analys, framtagande av försäljningsmaterial och marknadsföring till budutvärdering, due diligence samt slutlig förhandling och avslut. Vi hjälper även uppdragsgivaren vid upphandling och koordinering av externa konsulter, så som jurister eller skatteexperter. En viktig del i rådgivningen handlar om hur affären ska struktureras för att skapa maximal konkurrens, vilket är en förutsättning för att uppdragsgivaren ska få ett så bra utfall som möjligt. Vi har även stor erfarenhet av Sale and leaseback affärer där fastighetsägaren hyr tillbaka fastigheten efter försäljningen.

Vår process

01.
Inledande analys
En noggrann analys av försäljningsobjektet för att kvalitetssäkra informationen är en central punkt i vår rådgivning. Detta gör vi för att skapa bästa förutsättningarna inför en försäljning samt för att minimera osäkerheten senare i försäljningsprocessen.
02.
Försäljningsmaterial

Inför varje försäljning tar vi fram ett professionellt och högkvalitativt försäljningsmaterial som skräddarsys för varje objekt för att skapa bästa möjliga intresse bland investerarna. 

03.
Marknadsföring och budutvärdering
Personlig kontakt med alla investerare i marknadsföringsskedet är viktigt för att kunna adressera de frågor som dyker upp i en försäljningsprocess och för att säkerställa att en investerare alltid kommer in med högsta möjliga bud i varje enskilt fall. Tillsammans med säljaren har vi sedan en budutvärdering där vi går i genom varje bud och budgivare för att du som säljare ska ha bästa möjliga beslutsunderlag.
04.
Due diligence (DD)
När säljaren valt part att gå vidare inleds en due diligence där köparen bereds möjlighet att göra en ekonomisk, teknisk och juridisk undersökning av försäljningsobjektet. Croisette använder sig av en digital datarumslösningför att lagra digitala dokument från säljaren och smidigt hantera interaktionen mellan köpare och säljare.
05.
Förhandling och avslut
Parallellt med en due diligence förhandlas ett överlåtelseavtal med köparen. Vid bolagsaffärer hjälper vi till att koordinera med de inblandade juridiska ombuden och bistår dig som säljare i förhandlingen hela vägen fram till att överlåtelseavtalet skrivs under och köparen tillträtt försäljningsobjektet. Vid lagfartsaffärer kan vi även hjälpa med att ta fram själva överlåtelseavtalet.

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt