Undvik fällorna vid en bakgrundskontroll

Att göra bakgrundskontroll på kandidater under en rekryteringsprocess är vanligt förekommande – men hur dessa utförs skiljer sig åt och är viktigt att ha koll på.

Det händer att vi möter kunder som väljer att på egen hand kika runt bland kandidaters sociala medier och kontakta eventuella gemensamma kontakter via skrift för att stämma av om kandidaten ”är ok”. Att göra denna typ av bakgrundskontroll utan kandidatens vetskap är olagligt och något man ska undvika. Det är ibland en svår gränsdragning för vad som är tillåtet vid en bakgrundskontroll där man saknar samtycke från kandidaten. Det är därför viktigt att ha vetskap kring vad som gäller!

”Lagen säger att all behandling av personuppgifter som sker helt eller delvis automatiserade måste ske i överenskommelse med GDPR. Att läsa om någon på nätet – oavsett om det är på LinkedIn, Facebook eller annat – är en personuppgiftsbehandling och måste ske i överensstämmelse med GDPR, det vill säga att kandidaten informeras om sökningen redan innan bakgrundskontrollen sker. Om arbetsgivaren bryter mot GDPR kan hen anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.”

Vi på Croisette Human Capital förespråkar bakgrundskontroll som ett viktigt led i rekryteringsprocessen för att säkerställa att man anställer kandidater utan uppenbar risk att orsaka skada för vare sig bolaget eller dess medarbetare. Vår rekommendation är dock alltid att bakgrundskontrollen utförs av en relevant aktör med spetskompetens inom ämnet.

På Croisette samarbetar vi idag med ett risk- och säkerhetsbolag med spetskompetens inom internutredning, bolagsutredning, risk och säkerhetsgenomlysningar, analyser samt bedömningar. Tack vare samarbetet säkerställer vi att kontrollen utförs korrekt och att relevant information genomlyses.

En bakgrundskontroll i kombination med ett par officiella referenser, exempelvis från en tidigare ledare eller kollega, är ett bra underlag för att ta ett välgrundat beslut rörande en potentiell anställning.

Croisette Human Capital

Human Capital (kompetensförsörjning) erbjuder rådgivning, rekrytering och interimslösningar inom fastighetssektorn. Vårt mål är att förenkla matchningen mellan arbetsgivare och kandidat. Med moderna rekryteringsverktyg, stort engagemang och vass förståelse för fastighetsbranschen skräddarsyr vi varje unik process.

Behöver du hjälp med rekryteringfrågor?

Alla lediga objekt