Fastighetsvärdering & Analys

Malmö: 040-15 19 17
Stockholm: 08-15 92 44

Croisette kan inom affärsområdet Värdering & Analys erbjuda fastighetsrelaterade analyser och oberoende värderingar. Rådgivningen kan utgöra beslutsunderlag inför bland annat finansiering, bokslut och transaktioner men även övriga beslutsprocesser kopplat till fastighetsmarknaden.

Croisette genomför oberoende värderingar av de flesta fastighetstyper, så som bostadshyreshus, kontors-, handels-, industri- och samhällsfastigheter samt exploateringsmark och byggrätter. Våra uppdragsgivare är såväl banker, kommuner som enskilda fastighetsägare.

Vår goda marknadskännedom i regionen och bolagets samlade kompetens inom våra olika affärsområden möjliggör att vi kan leverera marknadsinformation i värderingar och analyser på ett kvalificerat och nyanserat sätt. Detta för att underlätta uppdragsgivarens beslutsprocess.

Det interna arbetet med sammanställning och uppdatering av marknadsinformation genomförs löpande. Arbetet sker genom analyser av genomförda transaktioner och trender inom berörda marknader och segment. Detta genomförs i kombination med en ständig omvärldsbevakning i form av konjunkturutveckling och penningpolitik.

Exklusivt samarbete med Datscha

Croisette har som första fastighetsrådgivare slutit avtal med Datscha avseende försäljning av geografiskt nischad marknadsinformation. Datschas kunder kan sedan mitten av 2016 ta del av Croisettes detaljerade marknadsinformation beträffande samtliga kommuner i Skåne.

 

Vi utför värderingar avseende:

  • Bostadshyreshus
  • Kontorsfastigheter
  • Handelsfastigheter
  • Hotell
  • Blandfastigheter
  • Industrifastigheter
  • Specialfastigheter
  • Projektfastigheter
  • Råmark
  • Byggrätter

”Vi ser ett stort värde i att kunna erbjuda våra kunder möjligheten till geografiskt nischad information. Vi tror att detta kommer att vara en lösning som våra kunder kommer att uppskatta. Vi är glada att Croisette har valt att teckna ett exklusivitetsavtal och ser samarbetet som en win-win”.

Charlotte Norell
Charlotte Norell
Head of Valuation & Analysis
Av samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare
+46 (0) 723 84 83 84
Andreas Joelsson Svenn
Andreas Joelsson Svenn
Associate, Valuation & Analysis
[email protected]
+46 (0) 731 50 22 66
Rasmus Davidsson
Rasmus Davidsson
Director, Valuation & Analysis
Av samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare
+46 (0) 72-885 30 88
Elin Moström
Elin Moström
Intern
+46 (0) 728 85 30 89
Per Svensson
Per Svensson
VD
+46 (0) 766 27 27 72
 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enter your keyword: