Fastighetsvärdering & Analys

Malmö: 040-15 19 17
Stockholm: 08-15 92 44

 

Croisette kan inom affärsområdet Värdering & Analys erbjuda
fastighetsrelaterade analyser och oberoende värderingar. Rådgivningen
kan utgöra beslutsunderlag inför bland annat finansiering,
bokslut och transaktioner men även övriga beslutsprocesser kopplat
till fastighetsmarknaden.

Croisette genomför oberoende värderingar av de flesta fastighetstyper,
så som bostadshyreshus, kontors-, handels-, industri– och samhällsfastigheter
samt exploateringsmark och byggrätter. Våra uppdragsgivare
är såväl banker, kommuner som enskilda fastighetsägare.

Vår goda marknadskännedom i regionen och bolagets samlade
kompetens inom våra olika affärsområden möjliggör att vi kan leverera
marknadsinformation i värderingar och analyser på ett kvalificerat
och nyanserat sätt. Detta för att underlätta uppdragsgivarens
beslutsprocess.

Det interna arbetet med sammanställning och uppdatering av
marknadsinformation genomförs löpande. Arbetet sker genom
analyser av genomförda transaktioner och trender inom berörda
marknader och segment. Detta genomförs i kombination med en
ständig omvärldsbevakning i form av konjunkturutveckling och
penningpolitik.

Exklusivt samarbete med Datscha

Croisette har som första fastighetsrådgivare slutit avtal med Datscha
avseende försäljning av geografiskt nischad marknadsinformation.
Datschas kunder kan sedan mitten av 2016 ta del av Croisettes detaljerade
marknadsinformation beträffande samtliga kommuner i Skåne samt Stockholm.

Analysserie

Analys 1: Är investeringsstödet lösningen på bostadsbristen?

Analys 2: Överetablering av kontor i Malmö? 

Analys 3: Dragkampen mellan kontor och bostäder i Stockholm 

Analys 4: Kan Brunnshög vända Lunds dystra utveckling? 

Analys 5: Nyproduktion i storstaden – finns köpkraften?

Vi utför värderingar avseende:

  • Bostadshyreshus
  • Kontorsfastigheter
  • Handelsfastigheter
  • Hotell
  • Blandfastigheter
  • Industrifastigheter
  • Specialfastigheter
  • Projektfastigheter
  • Råmark
  • Byggrätter

”Vi ser ett stort värde i att kunna erbjuda våra kunder möjligheten till geografiskt nischad information. Vi tror att detta kommer att vara en lösning som våra kunder kommer att uppskatta. Vi är glada att Croisette har valt att teckna ett exklusivitetsavtal och ser samarbetet som en win-win”.

 
Charlotte Norell
Charlotte Norell
Head of Valuation & Analysis
Av samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare
+46 (0) 723 84 83 84
Andreas Joelsson Svenn
Andreas Joelsson Svenn
Associate, Valuation & Analysis
[email protected]
+46 (0) 731 50 22 66
Rasmus Davidsson
Rasmus Davidsson
Director, Valuation & Analysis
Av samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare
+46 (0) 72-885 30 88
Carl Axelsson
Carl Axelsson
Associate, Valuation & Analysis
+46 (0) 72-885 30 93
Per Svensson
Per Svensson
VD
+46 (0) 766 27 27 72
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Enter your keyword: