Fastighetsvärdering och analys

Ta välgrundade beslut på fastighetsmarknaden. Croisette erbjuder oberoende värderingar och skräddarsydda analyser. Genom kvalificerad rådgivning underlättar vi beslutsprocessen och kan även identifiera dolda intäktsmöjligheter eller omotiverade kostnadsposter i såväl fastighetsportföljer som enstaka fastigheter.

Fastighetsvärdering

Croisette genomför oberoende fastighetsvärderingar av de flesta fastighetstyper, så som bostadshyreshus, kontors-, handels-, industri- och samhällsfastigheter samt exploateringsmark och byggrätter.

dator på bord

Analys

Croisette utför ett flertal olika analyser av fastighetsmarknaden för kunds räkning. Analyserna skräddarsys för att resultatet ska komma till störst nytta i kundens strategiska beslutsprocesser.

Besparingsanalys

I vårt dagliga arbete stöter vi ofta på diskrepanser i fastighetsägares ekonomiska företaganden som förhindrar denne från att utnyttja fastighetens fulla potential. Croisette erbjuder därför er som fastighetsägare en genomlysning av objektens ekonomiska status. Croisettes fastighetsvärderare och analytiker kommer att se igenom fastigheternas intäkter och utgifter och belysa eventuella möjligheter till effektivisering där sådana finns.

Varför Croisette?

Croisettes fastighetsvärderare har god erfarenhet av att arbeta i högt tempo och är således väl vana vid agila arbetssätt som innebär att leverera hög kvalitet även i projekt där resultat ska levereras med kort varsel.

Croisette är en rådgivningsorienterad fastighetsvärderare och samarbetspartner som erbjuder, om fastighetsägaren önskar, att agera bollplank och erbjuda rådgivning för såväl frågeställningar gällande värderingsprocessens olika steg som analys av olika fastighetsekonomiskt relaterade beslut.

Exklusivt samarbete med Property Intel, MSCI

Croisette levererar detaljrik marknadsinformation exklusivt till Property Intel webbaserade analysverktyg. Informationen avser samtliga kommuner i Skåne, Stockholms Län, Västra Götaland, Hallands län och Uppsala län. Property Intel är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Property Intel finns idag på den svenska, finska och brittiska marknaden. Property Intel  har över 1000 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsbranschen. Användarna är till exempel fastighetsägare, konsulter, investerare, värderare, banktjänstemän, revisorer, mäklare, jurister och etableringschefer. Läs mer om Property Intel  här.

Våra senaste marknadsanalyser

Hör av dig

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Alla lediga objekt